Jump to content
Guangweicaris spinatus Luo, Fu & Hu, 2007
 

Guangweicaris spinatus Luo, Fu & Hu, 2007Guangweicaris spinatus Luo, Fu & Hu, 2007

Early Cambrian
Wulongqing Formation
Palaeolenus Zone
Guanshan Fauna

Guangwei

Kunming
Yunnan

PRC

Lit.
Hu, S X. Zhu, M Y. Steiner M. et al. Biodiversity and taphonomy of the Early Cambrian Guanshan biota, eastern Yunnan. Sci China Earth Sci, 2010, 53: 1765-1773.

 

Luo Huilin; Fu Xiaoping; Hu Shixue; Li Yong; Hou Shuguang; You Ting; Pang Jiyuan; Liu Qi (2007): A New Arthropod,Guangweicaris Luo,Fu et Hu gen. nov. from the Early Cambrian Guanshan Fauna,Kunming,China. Acta Geologica Sinica, 2007, 81(1):1-7.


From the album:

Invertebrates

  • 299 images
  • 1 comment
  • 154 image comments

Photo Information for Guangweicaris spinatus Luo, Fu & Hu, 2007


Recommended Comments

There are no comments to display.

×
×
  • Create New...